Zadaniem dziecka jest poprowadzeni linii (zaczynając od czerwonej kropki) według strzałek podanych poniżej planszy. W ten sposób dziecko rozwikła zagadkę- które jajko należy do dinozaura?

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

dinozaur, dzień dinozaura, jajko, strzałka, kod, programowanie, labirynt, dzień dinozaura strzałki