Zadaniem dziecka jest poprowadzeni linii (zaczynając od czerwonej kropki) według strzałek podanych poniżej planszy. W ten sposób dziecko rozwikła zagadkę- do którego gniazda dotrze bocian?

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

bocian, Dzień bociana, wiosna, łąka, staw, rzeka, żaba, gniazdo, jajo, jajko, ptak, dzień bociana spostrzegawczość przedszkole