3 strony

Zadaniem dziecka jest ułożenie tylu pestek dyni ile wskazuje cyfra umieszczona na środku planszy.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

dynia, dynie, dzień dyni, jesień, warzywo, warzywa, pestka, pestki, cyfra, cyfry, matematyka cyfry dynia