Zadaniem dziecka jest pokolorowanie okienek na przyczepce ciężarówki w liczbie odpowiadającej cyfrze na ciężarówce.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

samochód, auto, ciężarówka, ładunek, droga, ulica, podróż, cyfry, cyfry do druku pdf