Karta z ćwiczeniem usprawniająca umiejętność liczenia.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Zadaniem dziecka jest przeliczenie pestek w arbuzie oraz zapisanie wyniku w okienku znajdującym się obok. (arbuz, owoc, cyfry, liczenie, lato)