Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii po ścieżkach w taki sposób by doprowadzić świeczkę do klucza.

 

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

andrzejki, wróżba, wróżby, konkurs, konkursy, labirynt, teaching resources for teachers