The child's task is to draw, in the box, a graphic sign according to a given code

Pobieranie PDF-ów jest dostępne dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywny pakiet.

Description

instrument, instruments, music, notes, note, rhythm, dance, orchestra, philharmonic, drum, tambourine, janquins, maracas, maracas, triangle, bells, harpsichords, harpsichord, cymbals, educational graphomotor boards