The child's task is to run a line from the illustration to its shadow.

Pobieranie PDF-ów jest dostępne dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywny pakiet.

Description

instrument, instruments, music, notes, note, rhythm, dance, orchestra, philharmonic, drum, tambourine, janquins, maracas, maracas, triangle, bells, harpsichords, harpsichord, cymbals, Obrazki Instrumenty muzyczne cienie