2 Strony, pol.

Die Aufgabe des Kindes besteht darin, die Illustration nach dem Muster auf der gezeichneten Karte anzuordnen.

Der Bausatz enthält:

  • 1 Bildtafel
  • 8 ilustracji związanych z górnictwem
  • 16 kart z różnymi wzorami do układania
Die Veröffentlichung von PDF-Dokumenten ist nur dann möglich, wenn zalogowanych ein aktives Paket zur Verfügung gestellt wird.

Beschreibung

górnik, dzień górnika, górnictwo, barbórka, kopalnia, węgiel, wagonik, wagon, kilof, łopata, kask, czapka górnicza, młot, dynamit, wybuch, ćwiczenia lewopółkulowe, barbórka karty pracy dla dzieci